An error has occurred

Професионално училище ЕГО | Професионални курсове по Фризьорство, Козметика и масаж, Маникюр, Педикюр, Ноктопластика. Възможност за участие в курсове и семинари.

ЗА НАС


„Ваучери за заети лица“

С предстояща процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се цели:

Да се повиши квалификацията на заетите лица в България, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и са със средна или по-ниска степен на образование. След преминаването на обучения обучените ще имат възможност за по-улеснена адаптация към условията на труд и съответно за подобряване качеството на своя живот.

Операцията ще предостави възможност на заетите лица да придобият нови или да разширят знанията и уменията си чрез придобиване на квалификация и ключови компетенции. По този начин тези лица ще повишат адекватността на своите умения спрямо актуалните нужди от страна на бизнеса.

Във връзка с нуждите на местния бизнес и трудовия пазар Център ЕГО ООД очаква , желаещи по следните професии ;

 

344030 Оперативен счетоводител 3440301 Оперативно счетоводство трета  
482030 Оператор на компютър 4820301 Текстообработване първа
622030 Работник в озеленяването 6220301 Озеленяване и цветарство първа
811070 Готвач 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки втора
811080 Сервитьор-барман 8110801 Обслужване на заведения в обществено хранене втора
815010 Фризьор 8150101 Фризьорство втора
815020 Козметик 8150201 Козметика втора
815030 Маникюрист-педикюрист 8150301 Маникюр, педикюр и ноктопластика втора
345050 Сътрудник в малък и среден бизнес 3450501 Малък и среден бизнес втора
345120 Икономист 3451203 Земеделско стопанство трета
345120 Икономист 3451204 Икономика и мениджмънт трета
541010 Техник – технолог в хранително – вкусовата промишленост 5410102 Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия трета
541010 Техник – технолог в хранително – вкусовата промишленост 5410104 Производство на месо, месни продукти и риба трета
582010 Строителен техник 5820101 Строителство и архитектура трета
621010 Техник-растениевъд 6210107 Растителна защита и агрохимия трета
726010 Изпълнител на термални процедури 7260101 Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове втора
811020 Администратор в хотелиерството 8110201 Организация на обслужването в

хотелиерството

трета
811030 Камериер 8110301 Хотелиерство първа
 

 

и ключови компетенции

1.Компютърна грамотност.

2.Обучение на английски език ниво А1, А2 и В1

3.Обучение на немски език ниво А1, А2 и В1

4.Обучение на гръцки език ниво А1, А2 и В1

Училище ЕГО предлага професионални курсове по:

  • Фризьорство
  • Козметика и масаж
  • Маникюр
  • Педикюр и Ноктопластика

Всички завършили конкретен курс получават Лицензирано държавно свидетелство, валидно в Европейския съюз.

Курсовете се финансират от бюрата по труда и са напълно безплатни за одобрените курсисти, които трябва да бъдат РАБОТЕЩИ лица.

ФРИЗЬОРСТВО

Професионален курс по ФРИЗЬОРСТВО

Завършилите курса получават :
– Лицензирано държавно свидетелство, валидно в Европейския съюз.
– Стабилна основа за упражняване на професията
– Възможност за участие в курсове и семинари

Учебната програма в пълен курс на обучение е 780 учебни часа теория и практика, посочена и е одобрена от МОН.
Професионално училище ЕГО има вече традиция в обучението по схеми „АЗ МОГА“ и „АЗ МОГА ПОВЕЧЕ“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ към АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА и продължаваме партньорството си за обучение на безработни и подобряване адаптивността на заети лица.

КОЗМЕТИКА И МАСАЖ

Професионален курс по КОЗМЕТИКА И МАСАЖ

Завършилите курса получават :
– Лицензирано държавно свидетелство, валидно в Европейския съюз.
– Стабилна основа за упражняване на професията
– Възможност за участие в курсове и семинари

Учебната програма в пълен курс на обучение е 780 учебни часа теория и практика, посочена и е одобрена от МОН.
Професионално училище ЕГО има вече традиция в обучението по схеми „АЗ МОГА“ и „АЗ МОГА ПОВЕЧЕ“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ към АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА и продължаваме партньорството си за обучение на безработни и подобряване адаптивността на заети лица.

МАНИКЮР

Професионален курс по МАНИКЮР

Завършилите курса получават :
– Лицензирано държавно свидетелство, валидно в Европейския съюз.
– Стабилна основа за упражняване на професията
– Възможност за участие в курсове и семинари

Учебната програма в пълен курс на обучение е 780 учебни часа теория и практика, посочена и е одобрена от МОН.
Професионално училище ЕГО има вече традиция в обучението по схеми „АЗ МОГА“ и „АЗ МОГА ПОВЕЧЕ“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ към АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА и продължаваме партньорството си за обучение на безработни и подобряване адаптивността на заети лица.

ПЕДИКЮР И НОКТОПЛАСТИКА

Професионален курс по ПЕДИКЮР И НОКТОПЛАСТИКА

Завършилите курса получават :
– Лицензирано държавно свидетелство, валидно в Европейския съюз.
– Стабилна основа за упражняване на професията
– Възможност за участие в курсове и семинари

Учебната програма в пълен курс на обучение е 780 учебни часа теория и практика, посочена и е одобрена от МОН.
Професионално училище ЕГО има вече традиция в обучението по схеми „АЗ МОГА“ и „АЗ МОГА ПОВЕЧЕ“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ към АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА и продължаваме партньорството си за обучение на безработни и подобряване адаптивността на заети лица.

КОНТАКТИ

Свържи се с нас

6300 Хасково,
ул.6-ти Септември № 1 

тел.: (+359) 887 474 469 
center.ego@abv.bg

© 2017 Професионално училище ЕГО.