Фермер

4

Нива на обучение

26

Предмета

300 часа

Теория

360 часа

Практика

Сподели този курс:

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin

кратко представяне

Обучението за професията „Фермер“ със специалност „Земеделец“ дава на обучаваните необходимите знания, практически умения и компетентности за следните основни видове дейности:

  • отглеждане на различни селскостопански култури, техните особености и технологичен процес;
  • отглеждане на различните категории селскостопански животни, познаване на анатомичните и физиологичните им изисквания, особености при размножаване и развъждане, хранене и поддържане на хигиена;
  • работа със селскостопански машини, класификация и устройство, ремонт и поддръжка, спазване на технологичната последователност при изпълнение на селскостопански дейности, безопасни условия на труд;
  • безопасна работа с торове, животни, машини, съоръжения, препарати и инструменти, производство на екологично чиста продукция и правилното й съхранение;

завършилите курса получават:

Учебен план

цена за курса

Фермер

1200 лв.
  • 660 учебни часа теория и практика
  • Лицензирано държавно свидетелство, валидно в Европейския съюз
  • Възможност за участие в курсове и семинари

готов си да започнеш
или имаш въпроси?

Изпрати своето запитване тук

Изпратете ни имейл и ние ще се свържем с вас